Tobak - All information om Tobak och tobaksavvänjning
Tobak

Tobak

Tobak kommer från en växtart, nicotiana, som tillhör potatissläktet. Det finns knappt 100 olika tobaksarter men det är bara en del av dessa arter som odlas för att tobaken ska konsumeras i form av rökning eller snusning. Tobak används också i form av lukttobak eller tuggtobak men förekommer mycket sparsamt i Sverige.

Nikotin i Tobak

Som det latinska namnet, nicotiana, säger så innehåller tobaken mycket nikotin vilket är starkt beroende framkallande. Nikotinet i tobaken absorberas lätt i kroppen och kan tas in även genom huden, nikotinplåster och snusning. Tobakens nikotin är en psykoaktiv drog och förutom att det är starkt beroendeframkallande också giftigt i större mängder. Om nikotinet i ett par paket cigaretter intas på en mycket kort tid så kan man dö.Hälsoeffekter av tobaken

När tobaken började användas i Europa på slutet av 1600-talet så ansågs det mycket fint att röka och tobaken ansågs vara ett läkemedel med många positiva egenskaper.

Alla är överrens om att tobakens skadeeffekter vida överstiger eventuella positiva egenskaper med tobaken. Tobaken är den största enskilda faktorn för lungcancer och påverkar i hög grad risken för hjärt- & lungsjukdomar. Tobak innehåller och skadliga farliga ämnen som:

Bild på Tobak
  • Cyanväte, mycket giftig gas
  • Kolmonoxid, finns i bilavgaser.
  • Tjära, underbart seg äcklig gegga
  • Bly
  • Kadmium
  • Bensen
  • Ammoniak
  • Radioaktivt polonium

Tobakens historia i Sverige

Den första tobaken kom till Sverige i slutet av 1600-talet som då röktes endast tobaken. På 1700-talet odlades en hel del tobak i Sverige och finare folk intog tobaken i form av lukttobak genom näsan.